Back

ⓘ Shoqëri
                                               

Kompania

Kompania ka disa kuptime edhe ate: Kompania ekonomi paraqet nje grup te organizuar personash dy ose me teper, te cilet kryejne veprime te ndryshme prodhuese ose sherbyese per arritjen e nje qellimi te perbashket te percaktuar me pare. Kompania ushtri quhet nje nenrepart ushtarak i perbere nga disa togje. Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Kompania. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur.

                                               

Shoqëria tregtare

Shoqeri tregtare eshte bashkimi i disa personave per te organizuar tregtimin ne ndonje lemi, ne nje firme te perbashkt. Shoqeri tregtare ka kuptimin e parapare me ligj, perfshire aty edhe çdolloj legjislacioni vijues. Shoqeri tegtare mund te jene forma te ndryshme si Shoqeria e Hapur Tregtare ShHT, Shoqeria aksionare ShA etj.

                                               

Shoqëri e Huaj Investuese

Shoqeri e Huaj Investuese do te thote çdo shoqeri tregtare te nje shteti ose forme tjeter te shoqerise te themeluar ligjerisht ne ate shtet; nese se paku njezet e pese perqind te kapitalit te saj eshte kontribuar drejtperdrejt ose terthorazi nga nje ; ose kontrollohet nga nje ose me shume investitore te huaj ne baze te nje kontrate te shkruar, aksioneve ose te drejtave te ngjashme pronesore te cilat lejojne ushtrimin e votes shumice ne kete shoqeri, ose te drejten per emerimin e shumices se bordit te drejtoreve ose ndonje organi tjeter mbikeqyres.

                                               

Shoqëria

Nje shoqeri eshte nje grup individesh te perfshire ne nje bashkeveprim te vazhdueshem shoqeror ose nje grupi te madh shoqeror qe ndan te njejtin territor gjeografik ose social, zakonisht i nenshtrohet te njejtit autoritet politik dhe pritjeve kulturore dominuese. Shoqerite karakterizohen nga modelet e marredhenieve midis individeve qe ndajne nje kulture dhe institucione te veçante; nje shoqeri e caktuar mund te pershkruhet si shuma e pergjithshme e ketyre marredhenieve midis perberesit te saj te anetareve. Ne shkencat shoqerore, nje shoqeri me e madhe shpesh tregon modelet e shtresimit ose ...

                                               

Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip

Shoqeria te Shtypurit Shkronja Shqip ose Shoqeri te shtypurit shkronjavet shqip 12 tetor 1879, Stamboll, Perandoria Osmane, ishte nje organizate patriotike e intelektualeve shqiptare, qe promovonin botimet ne gjuhen shqipe, veçanerisht tekste shkollore, te cilat ishin jashtezakonisht te rendesishme per arsimin e brezave te rinj. Kur u krijua, mes 28 anetareve themelues, kater ishin katolike nga Shkodra, katermbedhjete ishin ortodokse nga Korça e Gjirokastra dhe dhjete ishin myslimane. Nder myslimanet, perpos dr. Ibrahim Staroves, nente te tjeret ishin nga Vilajeti i Janines, nder ta perfaq ...

                                               

Socializmi

Socializmi eshte nje sistem i organizimit shoqeror dhe ekonomik ne te cilin prona private, e cilesdo forme qofte, dhe shperndarja te ardhurave i nenshtrohen kontrollit shteteror, i cili sipas teorive te ndryshme thuhet se perfaqeson kontrollin "shoqeror". Socializmi shpesh i referohet edhe levizjeve politike te cilat kane pasur dhe kane si qellim vendosjen e nje sistemi te tille ne praktike.

                                               

Hieronymia

Hieronymia thirret nderrimi i emrit te perveçem me rastin e hyrjes ne nje bashkesi shoqerore te nje kulti.

                                               

Shoqeria Dituria

Shoqerise Dituria ishte te perhapte shkrimin e kendimin e gjuhes shqipe ne te gjitha anet e Shqiperise, te çelte, me miratimin e qeverise turke te sulltanit, shkolla shqipe ne atdhe e jashte tij dhe te perhapte ne Shqiperi literaturen mesimore e shkencore.

Urdhëri Hermetik i Agimit të Artë
                                               

Urdhëri Hermetik i Agimit të Artë

Urdheri Hermetik i Agimit te Arte ishte nje urdher magjik. Veprimtaria e saj permbante zhvillim shpirteror dhe praktike te arteve magjike. Ndikimi i saj ne okultizmin lindor te shekullit te 20 ishte shume i madh, dhe disa nga bazat e Wicca gjenden ne praktiken e Agimit te Arte.

Users also searched:

...

VALENTINA LESKAJ POLITIKA SI IDE Botimet Toena.

Shqiptarët U mësuan gjuhën shqipe, gjuhēn sa të ëmbël e sa të dlirë, gjuhën e. Naimit të shoqēria me tituj nderi, dekorata, me emrin e tyre quhen shkolla, rrugë qytetesh Bukuresht 1899, themelimin dhe kryesimin e Shoqërisë së të shtypurit shkronja shqip Stamboll 1879, revistat e para në gjuhën shqipe Drita​ dhe. Lexo në PDF Progresi Botime. VALENTINA LESKAJ Ollga, gruaja me sytë e zinj të thellë, që shfaqet aq dhe shoqëria jonë, ku trajton situatën e grave në Shqipëri, të parë nga një themelues të Shoqërisë së të shtypurit shkronja shqip në Stamboll, të.


...