Back

ⓘ Shkencë
                                               

Shkenca

Shkenca eshte teresia e veprimtarive njohese dhe pergjithesuese, nje sistem dijesh e njohurish per ligjet e zhvillimit te natyres, shoqerise, dukurive dhe objekteve dhe qe eshte formuar historikisht duke hulumtuar, studiuar dhe vezhguar boten reale e jeten, dhe duke bere pergjithesime teorike. Ajo zakonisht mbeshtetet ne argumente dhe njohuri ekzakte. Shkence eshte edhe veprimtaria qe zhvillohet ne nje fushe apo ne nje dege te caktuar te dijes, e veshtruar si nje lloj i veçante pune.

                                               

Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë

Dita Nderkombetare e Grave dhe Vajzave ne Shkence eshte dita e 11 Shkurtit, shpallur e tille me nje rezolute te Asamblese se Pergjithshme te Kombeve te Bashkuara me 22 dhjetor te vitit 2015. Dita njeh rolin kritik qe grate dhe vajzat luajne ne shkence dhe teknologji. Dita Nderkombetare e Grave dhe Vajzave ne Shkence zbatohet nga UNESCO dhe Grate e Kombeve te Bashkuara, ne bashkepunim me agjensi dhe institucione nderqeveritare, si dhe partnere te shoqerise civile, qe synojne promovimin e grave dhe vajzave ne shkence. Qellimi i kesaj dite eshte te promovoje qasje te plote dhe te barabarte pe ...

                                               

Tirana-personalitete: shkencë

Tirana-personalitete: shkence liber me autore Ismail Demneri, Shyqyri Rreli dhe Tarik Llagami. Botuar ne Tirane nga "Medaur", ne vitin 2005. Faqe 218. ISBN 99943-793-2-1

                                               

Logjika

Logjika eshte disipline filozofike e cila merret me studimin e formave dhe te parimeve te menduarit te drejte dhe te vertete. Themelues i logjikes eshte filozofi Aristoteli. Sot ka mendime te ndryshme mbi statusin e logjikes, disa teoricienet dhe filozofe jane te mendimit se logjika tashme eshte nje shkence e veçante, kurse disa te tjere jane te mendimit se ajo eshte nje dege e filozofise. Vet themeluesi i logjikes Aristoteli ishte i mendimit se logjika nuk eshte shkence e as disipline filozofike, por sipas tij logjika eshte vetem nje mjet per te hyre ne studimin e shkencave. Logjika merre ...

                                               

Gratë në shkencë

Grate ne shkence eshte nje nocion qe perfshin prezencen e grave ne shkence duke filluar qe nga periudhat me te hershme te historise se shkences ku ato kane dhene kontribute te konsiderueshme. Historianet me interes ne kete fushe kane hulumtuar perpjekjet dhe arritjet shkencore te grave, pengesat me te cilat ato jane perballur dhe strategjite e zbatuara per ta shqyrtuar dhe pranuar kontributin e tyre ne revista te medha shkencore dhe botime te tjera. Studimi historik, kritik dhe sociologjik i ketyre çeshtjeve tani eshte bere nje disipline akademike e pavarur.

                                               

Estetika

Estetika eshte disipline filozofike qe merret me natyren dhe shprehjen se bukures ne art. Ajo quhet edhe teori e vleresimit apo aksiologji e cila studion vlerat shqisore apo emocionalo-shqisore, te ashtuquajtura nganjehere gjykim i ndjenjave dhe shijes. Ne filozofine kantiane estetika eshte dege e metafizikes qe merret me ligjet e perceptimit.

                                               

Dokimologjia

Dokimologjia eshte disipline e veçante shkencore e cila merret me studimin sistematik te organizimit te formave te vleresimit te drejte, te sakte, objektiv te vyeshem te njohurive, te shprehive te shkathtesive te nxenesve, te studenteve te gjithe te tjereve te cilet duhet ta zoterojne programin e caktuar te nje lende te mesimit. Themelues i kesaj disipline shkencore konsiderohet psikologu dhe studiuesi freng Henri Pieron.

Egjiptologjia
                                               

Egjiptologjia

Egjiptologjia eshte shkence, gjegjesisht grupim i shkencave te peraferta e cilat meren me studimin e Egjiptit te lashte. Arbitrarisht mund te ndahet ne dege te cilat kan per studim Egjiptin ne parahistori. Egjiptin e dinastive dhe Egjiptin helenik dhe romako-bizantin. Edhe pse arkeologjia ka zbuluar gjerat me spektrakulare ne lidhje me Egjiptin, prap se prap ajo nuk eshte e vetmja dege e cila i takon egjiptologjise. Ketu jane edhe historia, epigrafika, paleolinguistika, etj.

Users also searched:

...

Estetika, dhurata e trajtimeve.

Estetika Makinës. Babos, albania, qeramik, makina, veshje, estetik, pjese, kembimi, vajra, makinash, filtra, vetemart, studio, disqe, motor, fener, lajrje,​. Shiko Profilin: Megasun Estetika Solarium. Tirana Esthetics & Style School TESS, e hapur së fundmi në Tiranë, është shkolla profesionale që u mundëson të rinjve të apasionuar në fushat e estetikës​.


...