Back

ⓘ Enciklopedistika
                                               

Enciklopedistika

Enciklopedistika e njohur edhe si enciklopedika, eshte nje shkence e cila merret me studimin e veprave te enciklopedise, zhvillimin, organizimin dhe ligjshmerine e vepres enciklopedike. Gjithashtu eshte nje aktivitet profesional qe merret me krijimin e ketyre veprave.

                                               

Thesaurusi

Thesaurusi ne kuptim te pergjithshem, eshte nje veper reference e cila rendit fjalet e grupuara se bashku sipas ngjashmerise se kuptimit, per ndryshim nga fjalori, i cili siguron perkufizime per fjalet dhe ne pergjithesi i rendit ato ne renditje alfabetike. Ka edhe perkufizime te tilla sipas te cilave thesaurusi eshte nje lloj i fjalorit terminologjik qe permban emra te percaktuar sistematikisht te nje fushe te caktuar shkencore si baze e çdo disipline shkencore. Ne menyre qe te jene te dobishem, duhet te kete marredhenie te caktuara paradigmatike dhe marredhenie ekuivalente midis njesive ...

                                               

Glosari

Glosari i njohur gjithashtu edhe si klavis ose fjalor eshte nje liste alfabetike e termave ne nje fushe te veçante te njohurive me percaktimet per ato terma. Tradicionalisht, nje glosar eshte paraqitur ne fund te nje libri duke perfshire terma brenda ketij libri qe jane ose te prezantuar rishtas, te pazakonte, ose te specializuar. Ndersa glosaret me se shpeshti shoqerohen me libra jofiksion, ne disa raste, romanet e trilluara mund te vijne me nje fjalor per terma me pak te njohur ose te panjohur. Nje glosar dygjuhesh eshte nje liste termash ne nje gjuhe te percaktuar ne nje gjuhe te dyte o ...

                                               

Fjalori enciklopedik

Fjalori enciklopedik zakonisht eshte nje liber i cili perfshin nje varg termash e perkufizimesh te shkurtra, te rregulluara dhe te renditura ne menyre alfabetike me nje shqyrtim te nje game te gjere temash. Fjaloret enciklopedike mund te jene te pergjithshem, qe permbajne artikuj mbi tema ne shume fusha te ndryshme; ose mund te jene fjalore te specializuar ne nje fushe te veçante, siç eshte arti, biografia, ligji, mjekesia ose filozofia. Ata gjithashtu mund te organizohen rreth nje perspektive te veçante akademike, kulturore, etnike ose kombetare. Historikisht, termi eshte perdorur per tiu ...

                                               

Enciklopedizmi

Enciklopedizmi eshte nje perspektive qe synon te perfshije nje game te gjere njohurish ne nje veper te vetme. Termi mbulon enciklopedite dhe zhanret ne te cilat gjitheperfshirja eshte nje tipar themelor. Fjala enciklopedi eshte nje latinizim i fjales greke enkýklios paideía, qe do te thote gjithearsimim. Enciklopedia eshte nje nga ndikimet e pakta pergjithesuese ne nje bote te sterspecializuar. Sipas Lewis Shore, redaktor i Encyclopedia Colliers "ajo sherben per te kujtuar se dituria ka unitet", kurse sipas shkrimtarit britanik HG Wells, ajo nuk duhet te jete "nje misherim, por perqendrim, ...

                                               

Terminologjia

Terminologjia paraqet teresine e termave te nje fushe te shkences, te teknikes, te artit, te jetes shoqerore etj.; teresia e termave te nje gjuhe. Vete fjala terminologji eshte nje fjale e pergjithshme per grupin e fjaleve ose kuptimeve te specializuara qe lidhen me nje fushe te veçante, dhe gjithashtu studimin e termave te tille dhe perdorimin e tyre, e njohur kjo si shkence e terminologjise. Termat jane fjale dhe fjale te perbera ose shprehje shume-fjaleshe qe ne kontekste specifike u jepen kuptime specifike - e ku keto mund te devijojne nga kuptimet qe te njejtat fjale kane ne kontekste ...

                                               

Enciklopedia

Enciklopedia eshte veper e madhe shkencore qe perfshin njohuri per te gjitha fushat e jetes te veprimtarise, te sistemuara ne menyre te permbledhur ne trajten e nje fjalori. Vepra e tille qe perfshin njohuri per nje dege te veçant te shkences, te artit, te teknikes, etj. Nje enciklopedi eshte nje permbledhje gjitheperfshirese me shkrim qe permban ose informacion nga te gjitha deget e diturise ose nje dege te veçante te diturise. Enciklopedite zakonisht jane te ndara ne artikuj me nga nje artikull mbi çdo subjekt te mbuluar. Artikuj mbi subjektet ne nje enciklopedi jane ne disponim nepermje ...

                                               

Fjalori

Fjalori, ne kuptimin filologjik, eshte inventari i teresishem i njesive leksiokore te nje gjuhe, i cili bashke me sistemin e rregullave per kombinimin e atyre njesive – gramatiken, ben strukturen gjuhesore. Ky kuptim shpeshhere ngushtohet dhe bartet mbi nje grup ose individ, te cilet flasin nje gjuhe, ose mbi veprat e shkruara ne ate gjuhe, keshtu qe hasim te flitet per, p.sh. fjalorin e filozofise, ose per fjalorin e nje shkrimtari, kurse rastis te degjojme qe per dike te thuhet se ka fjalor te pasur, te begate. Ne kuptimin leksikjografik, fjalori eshte nje publikim i cili sistematikisht ...

                                               

Leksikoni

Leksikoni eshte nje regjister ne forme fjalori i shpjegimit te nocioneve te ndryshme te nje fushe, nje aspekti etj. Shpjegimet mund te jene te shkurtra apo te gjera, qe varet nga ajo nese nocionet qe shpjegohen jane me shume apo me pak te njohura, apo fare te panjohura. Leksikonet mund te hartohen sipas kritereve te ndryshme, per çarsye ata jane te shumellojshem. Ne literaturen me te vjeter mund te haset qe ne vend te emertimit leksikon te perdoret emertimi thesaurus. Ky term perdoret per leksikonet gjitheperfshires te nje gjuhe, te pajisur me te gjitha shpjegimet dhe shembujt e nevojshem. ...

                                               

Enciklopedia e Jugosllavisë

Enciklopedia e Jugosllavise ishte enciklopedia e Republikes Socialiste Federative te Jugosllavise. Ajo filloi te botohet ne vitin 1955 me 30 000 kopje. Ne vitin 1984 doli edhe varianti i saj ne gjuhen shqipe ne dy vellime duke u futur ne histori si enciklopedia e pare e botuar ne gjuhen shqipe. Perveq ne gjuhen serbokroate dhe shqipe, Enciklopedia e Jugosllavise u botua edhe ne gjuhen sllovene, maqedonase e hungareze. Ajo u botua nga Instituti Leksikografik i Jugosllavise ne Zagreb nen drejtimin e Mirosllav Krlezhes. Konsiderohet si nje enciklopedi me "vlere te madhe" per historine dhe kul ...

                                               

Lista e enciklopedive universale

Literatur: S. Padraig Walsh: Anglo-American General Encyclopedias: A Historical Bibliography 1703-1967. New York u.a. 1968 Cyclopaedia, 1728, 2 Bände New International Encyclopedia, 1902-1914 Encyclopædia Britannica, 1. Auflage 1768-1771, 3 Bände. Die 11. Auflage 1911 ist public domain. US Encyclopaedia. 1873-1876 K. M. Banerjea: Encyclopaedia Bengalensis in englischer Sprache. Kalkutta 1846-1850 12 Bände. Sie gilt als älteste bekannte indische Enzyklopädie. Pears Shilling Cyclopaedia, 1897, 1 Band New Universal Encyclopaedia. 1875-1877 Funk & Wagnalls Standard Encyclopedia, 1912 Nuttall E ...

Users also searched:

...

Terminologjia Observatori Europian i Gazetarisë.

Terminologjia mjekësore, mikrobiologjia, far makologjia dhe farmakoterapia, teknologjia farmaceutike, toksikologjia, farmakognozia, legjislacioni dhe sipas rastit. Harta e Kosovës që postoi Vuçiç Milazim Krasniqi: Kurti dhe. Terminologjia dhe teknika e provës pamore. Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë të re, një verë të bardhë të arrirë dhe një Charmat të thatë. 9. Kolegji Universitar Bedër. Ka ndonjë dallim në përdorimin e termave kompjuterikë në Kosovë dhe në Shqipëri? Si i përdorni termat e mëposhtëm: accept attachment cancel database.​.


...