Back

ⓘ Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës
                                               

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës

Fakulteti i Drejtesise i Universitetit te Tiranes eshte nje nga gjashte fakultetet e Universitetit te Tiranes. Duke qene nje nga Fakultetet e Drejtesise me emer ne vend, dhe nje nga institucionet me te vjetra te edukimit te larte ne Shqiperi, Fakulteti i Drejtesise ofron edukimin juridik dhe trajnimin e avokateve ne te tre nivelet e mesimdhenies: Bachelor, Master dhe Doktorature.

                                               

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës

Fakulteti i Gjuheve te Huaja i Universitetit te Tiranes e ka seline e vet me zyra dhe auditore ne Rrugen e Elbasanit dhe ndan te njejten ndertese me Fakultetin e Historise dhe te Filologjise. FGJH disponon mjediset: Godina A dhe Godina B.

                                               

Universiteti i Tiranës

Krijuar ne vitin 1957, eshte universiteti i pare ne Shqiperi. Krijimi i universitetit erdhi si rezultat i bashkimit te instituteve si: Instituti Pedagogjik, Instituti Politeknik, Instituti i Larte Ekonomik dhe Instituti i Larte i Mjekesise duke formuar Universitetin Shteteror te Tiranes. Ne fillim i formuar nga dhjete fakultete, ky Universitet u nda ne vitin 1991 kur fakultetet e inxhinierise u grupuan ne Universitetin Politeknik, duke lene Universitetin e Tiranes me shtate fakultete te cilat mbulojne shkencat humane, ekonomike dhe natyrore.

                                               

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Universiteti i Elbasanit" Aleksander Xhuvani” eshte vazhdim i Institutit te Larte Pedagogjik" Aleksander Xhuvani”, themeluar ne 1971. Ne fillimet e tij Instituti i Larte Pedagogjik perbehej nga keto dege: 2. Dega e inxhinierise se ndertimit e mekanike dege qe vareshin nga Universiteti i Tiranes. 3. Dega e ekonomikut pjese e Universitetit te Tiranes. 1. Dega e mesuesise per gjuhen e letersine shqipe, per matematike e fizike, histori e gjeografi, biologji e kimi. Me vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 44, me 12 nentor, 1991, Institutit te Larte Pedagogjik iu dha Statusi i Universitetit. Ne ...

                                               

Marenglen Verli

Marlengen Verli eshte historiane shqiptare. Qe nga viti 2009, ai eshte anetar i Akademise se Shkencave te Shqiperise. Pasi perfundoi shkollen e larte "Petro Nini Luarasi", ai hyri ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise te Universitetit te Tiranes, dega hisyori-gjeografi. Gjate viteve 1973–79 ai punoi si mesues ne qytetin e Laçit. Ne vitin 1979 ai mbajti poziten" personel shkencor” ne Institutin e Historise ne Tirane deri ne vitin 2003. Prej vitit 2005–2008 ai sherbeu si drejtor i Institutit te Historise, dhe kryeredaktor i revistes Studime historike. Per 30 vjet ai ka qene ligjerues i U ...

                                               

Edmond Haxhinasto

Eshte diplomuar ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, ne degen Anglisht, ne vitin 1989. Ne vitin 1996, mori titullin Master ne Administrim Biznesi per nivelet Ekzekutive, ne Slloveni, ndersa ne vitin 2000, kreu Master ne Politike Publike, nga Shkolla" Woodrow Wilson” e Universitetit Princeton, ne SHBA.

                                               

Stefan Prifti

Stefan Prifti lindi ne Arrez te Kolonjes me 2 janar 1910 dhe nderroi jete ne Tirane me 27 tetor 1975. Kreu liceun" Zosimea” te Janines dhe u diplomua per filologji, me rezultate shume te larta, ne Universitetin e Athines. Me 1938 u emerua mesues ne Normalen e Elbasanit, ku filloi karrieren e tij te gjate arsimore me se tridhjetevjeçare. Ne vitet 1942–1947 sherbeu si mesues dhe drejtor ne Liceun e Korçes; ne vitet 1947–1948 kryetar i Deges se programeve dhe teksteve ne Ministrine e Arsimit; me pas drejtor i gjimnazit" Qemal Stafa” ne Tirane 1948–1955 dhe pedagog i jashtem ne Institutin e La ...

                                               

Beqir Meta

Beqir Meta eshte historian shqiptar, anetar i Akademise se Shkencave te Shqiperise. Prof. Dr. Beqir Meta u lind ne qytetin e Tiranes me 13 nentor 1957. Pas perfundimit te arsimit te mesem ai filloi studimet ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti Histori – Filologji, ne degen e historise 1977 – 1981 ku u dallua si nje student i shkelqyer dhe kembengules. Pas diplomimit per nje periudhe te shkurter kohe ai ushtroi profesionin e mesuesit pasi shume shpejt u emerua ne Drejtorine e Pergjithshme te Arkivave te Shtetit ne sektorin e botimeve te dokumenteve historike 1983-1988. Ne kete sektor gjate ...

                                     

ⓘ Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës

Fakulteti i Historise dhe i Filologjise i Universitetit te Tiranes eshte krijuar ne vitin 1951, si pjese e Institutit te Larte Pedagogjik, qe ka qene institucioni i pare ne Shqiperi per pergatitjen e mesuesve me arsim te larte per shkencat shoqerore dhe natyrore. Me krijimin e Universitetit te Tiranes ne vitin 1957, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise u be nje nga shtate fakultetet. Fillimisht ai perbehej nga deget e historise me vone histori – gjeografi, gjuhe – letersise dhe te gjuhes ruse. Qysh atehere ai ka pesuar zgjerime dhe riorganizime te shumta. Keshtu, ne vitin akademik 1960 – 1961 iu shtua dega e gjuhes angleze dhe me 1966 ajo e gjuhes frenge. Me 1972 deget e gjuheve te huaja u shkeputen nga ky fakultet per te formuar Fakultetin e Gjuheve te Huaja, ndersa dy vjet me vone te dy fakultetet u bashkuan ne nje te vetem, per t’u ndare serish ne vitin 1992.

Ne Fakultetin e Historise dhe te Filologjise kane dhene mesim personalitetet dhe shkencetaret me te njohur shqiptare ne fushen e shkencave albanologjike, si: E. Çabej, A. Buda, M. Domi, Sh. Demiraj, S. Luarasi, N. Bulka, V. Kokona, I. Kadare, Q. Haxhihasani, S. Prifti, A. Kostallari, J. Xoxa etj.

Profesorati i ketij fakulteti ka dhene nje ndihmese te dukshme edhe per ngritjen dhe funksionimin e fakulteteve te Universiteteve te tjera te Shqiperise duke perfshire dhe Universitetin e Prishtines.

Sot ne kete fakultet funksionojne kater dege: dega gjuhe – letersi, histori, gjeografi dhe gazetari, e hapur ne vitin 1992. Paralelisht me to, funksionojne pa shkeputje nga puna deget gjuhe – letersi, histori, gjeografi.

Fakulteti eshte i organizuar ne pese departamente: ai i historise, i gjeografise, i gjuhesise, i letersise dhe i gazetarise.

Stafi drejtues perbehet nga dekani, dy zv. dekanet, kancelari dhe pese pergjegjes departamentesh.

Trupa mesimore e Fakultetit perbehet nga 76 pedagoge, prej te cileve 24 mbajne titullin" Profesor”, 9 mbajne titullin" Profesor i Asociuar”, 12 me graden" Doktor”, 21 pedagoge dhe 10 asistente. Perveç tyre, ne procesin mesimor aktivizohet dhe nje numer i konsiderueshem pedagogesh te jashtem, kryesisht punonjes te institucioneve kerkimore shkencore etj.

Numri i studenteve te tij ka ardhur duke u rritur nga viti ne vit. Aktualisht ne kete vit shkollor vazhdojne studimet 1758 studente me shkeputje nga puna; 2144 studente pa shkeputje nga puna. Qe nga viti 1992 – 1993 pranimi i studenteve ne fakultet per te dy sistemet behet mbi bazen e konkursit.

Fakulteti i Historise dhe i Filologjise ka qene dhe eshte nje qender e rendesishme shkencore e vendit, me nje veprimtari te gjere shkencore, ku perfshihet organizimi i konferencave shkencore dhe pjesemarrja ne tubime shkencore kombetare, rajonale e nderkombetare, botimet e monografive, punimeve shkencore te teksteve mesimore per shkollen e larte, te mesme dhe 9-vjeçare etj. Njeherazi, ai mbetet institucioni me i rendesishem i vendit per pergatitjen dhe kualifikimin e studiuesve.

Sipas profileve perkatese te shkencave albanologjike, ketu njihet e drejta e mbrojtjes se tezave te doktorates prej kandidatesh vendas te huaj. Kualifikimi pasuniversitar ka nisur qysh ne vitin 1981, kur prane tij u hapen disa kurse pasuniversitare njevjeçare: fillimisht ai i psikologjise, nje vit me vone kusi i gjuhes shqipe, ne vitin 1984 kursi i historise, me 1985 kursi i kritikes letrare dhe me 1987 kursi pasuniversitar i psikologjise dhe i pedagogjise pa shkeputje nga puna. Ne vitin 1991 keto kurse u mbyllen, per t’u hapur perseri me 1996, kesaj here si shkolla pasuniversitare fillimisht me korrespondence, dmth. si shkalle e pare e nje sistemi te plote dyshkallesh te kualifikimit pasuniversitar qe u ndertua sipas departamenteve perkatese: shkolla pasuniversitare e departamentit te Gjuhesise, shkolla pasuniversitare e Departamentit te Letersise, shkolla pasuniversitare e Departamentit te Historise dhe shkolla pasuniversitare e Departamentti te Gjeografise.

Ne kete fakultet aktualisht ndjekin studimet e masterit 223 studente dhe 88 studente te diplomuar qe vazhdojne doktoraturen.

Edhe permbajtja e procesit mesimor ka pasur ndryshime te shumta, ne perputhje me shkallen e zhvillimit te shoqerise shqiptare, me nevojat e saj dhe me kerkesat e shtuara para shkolles se larte. Keshtu, ne fillim te gjitha deget kishin si detyre kryesore pergatitjen e mesuesve per shkollen e mesme, megjithese, ne te vertete, mesuesit e diplomuar prej ketij Fakulteti kane punuar edhe ne ciklin e larte te shkolles 8–vjeçare. Krahas kesaj, keto dege kane siguruar edhe kontingjentin per institucionet kerkimore-shkencore dhe per institucionet e tjera kulturore te vendit, si te shtepise botuese, ATSH, Radioja e Televizioni, institutet e Akademise dhe me vone universitetet ne rrethe etj. Per te plotesuar kerkesat e ketyre institucioneve per kuadra, duke filluar nga viti shkollor 1969–1970, prane degeve gjuhe shqipe e letersi dhe histori jane krijuar here pas here, ne varesi nga nevojat, edhe profile te veçanta per gjuhe te tjera te huaja, si per gjuhe latine, greke e vjeter, italiane, bullgare, rumune, serbo-kroate, çeke, poloneze, hungareze, gjermane e spanjolle.

Nisur nga nevojat e nje pergatitje me te plote te mesuesve dhe te specialisteve, edhe struktura edhe profili i degeve ka ardhur duke u ndryshuar. Keshtu, ne vitin 1982 u arrit ndarja e deges histori – gjeografi ne dy dege te veçanta: histori me elemente te gjeografise dhe gjeografi me elemente te historise. Rezultatet pozitive te kesaj ndarje te pjesshme, ngritja e nivelit te kualifikimit te profesoratit dhe sidomos mundesite e krijuara pas vitit 1990, e bene te domosdoshem thellimin e metejshem te specializimit te ketyre degeve. Si rrjedhim tani te dyja deget e mesiperme kane dy profile mesuesi dhe specialitet.

Keto specializime e profilizime jane shoqeruar edhe me nje pune te madhe per hartimin e planeve te reja mesimore, te programeve te lendeve shumta qe jane shtuar ne keto plane si dhe rishikimin e programeve te lendeve ekzistuese, me qellim qe te pasqyrohen ne to arritjet shkencore boterore.

Nje ndihmese te çmuar ka dhene fakulteti i Historise dhe i Filologjise per pergatitjen e studenteve te huaj si perkthyes, gjuhetare, historiane, studiues te letersise etj. Veçanerisht e madhe ka qene puna e bere nga dega e gjuhes dhe e letersise shqipe prane se ciles kane studiuar dhe jane diplomuar 282 studente nga 25 vende te ndryshme te botes, kryesisht nga vendet e Europes, nga Amerika, Azia e Afrika. Nga viti 1991 e kendej prane Departamentit te Gjuhesise kane ardhur, kryesisht ne kuadrin e konventave kulturore, studente te huaj nje pjese te cileve pas perfundimit te kursit pergatitor njevjeçar, po studiojne per gjuhe shqipe dhe letersi.

Permes konventave kulturore e marreveshjeve universitare, ky fakultet ka krijuar e po krijon bashkepunime me institucione homologe si ne France, Itali, Greqi, Austri, Gjermani, Angli, SHBA, Turqi, etj., kryesisht per kualifikim per shkembime shkencore etj. Nje numer i madh pedagogesh e asistentesh kane shkuar prane ketyre universiteteve per kualifikime e specializime afatshkurta e afatgjata; studentet tane tashme po shkojne ne ekspedita mesimore ne vendet fqinje te Ballkanit. Nga ana tjeter, prane Fakultetit keto vitet e fundit kane ardhur lektore te huaj per te mbajtur kurse te plota e cikle leksionesh, per konferenca e kerkime shkencore.

Aktualisht jane hartuar te gjitha kurrikulat sipas Zones Evropiane te Arsimit te Larte. Sipas ketyre kurrikulave jepen diploma te nivelit te pare, diploma te nivelit te dyte, mastera te nivelit te pare, mastera te nivelit te dyte si dhe shkolla doktorate.

                                     

1. Organizimi i Fakultetit ne Departamente

Ne perberje te Fakultetit te Historise dhe Filologjise jane keto departamente:

Departamenti i Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore Departamenti i Gazetarise dhe Komunikimit Departamenti i Gjeografise Departamenti i Gjuhesise Departamenti i Historise Departamenti i Letersise
                                     

2. Planet mesimore

Bachelor Studentet ndjekin studimet ne Fakultetin e Historise dhe te Filologjise ne njeren nga deget perkatese:

Dega Akeologji dhe Trashegimi Kulturore Dega Gazetari dhe Komunikim Dega Gjeografi Dega Gjuhesi Dega Histori Dega Letersi

Cikli pare – Bachelor 3 vjet

Bachelor zgjat 3 vite akademike.

Programi mesimor perfshin lende te detyrueshme, lende me zgjedhje, praktika mesimore, ekspedita, detyra kursi etj.

Titulli i diplomes eshte:

Bachelor ne Arkeologji Bachelor ne Gjuhesi Bachelor ne Letersi Bachelor ne Histori Bachelor ne Gjeografi Bachelor ne Gazetari dhe Komunikim

Master i Shkencave Ne Fakultetin e Historise dhe te Filologjise zhvillohet Master i Shkencave ne departamentet:

Departamenti i Gjuhesise Drejtimi:" Gjuhesi e sotme” Drejtimi:" Gjuhesi historike” Departamenti i Letersise Drejtimi:" Teori dhe kritike letrare” Drejtimi:" Letersi e pergjithshme dhe e krahasuar” Drejtimi:" Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti” Departamenti i Historise Drejtimi:" Histori” Drejtimi:" Marredhenie nderkombetare” Departamenti i Arkeologjise Drejtimi:" Arkeologji” Drejtimi:" Trashegimi kulturore” Departamenti i Gjeografise 1. Drejtimi:" Gjeografi”

Departamenti i Gazetarise dhe Komunikimit Drejtimi:" Marredhenie publike” Drejtimi:" Gazetari europiane dhe nderkombetare” Drejtimi:" Komunikimi nderkulturor” Drejtimi:" Marketing mediatik” Drejtimi:" Drejtimi dhe menaxhimi i mediave” Kjo diplome zgjat 2 vite akademike.

Titulli i Diplomes eshte:

1. Master i Shkencave ne Gjuhe, drejtimi:

Gjuhesi e sotme”;" Gjuhesi historike”;

2. Master i Shkencave ne Letersi, drejtimi:

Teori dhe kritike letrare”;" Letersi e pergjithshme dhe e krahasuar”:" Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti”;

3. Master i Shkencave ne Histori, drejtimi:

Histori”;" Marredhenie nderkombetare”;

4. Master i Shkencave ne Gjeografi, drejtimi:

Gjeografi”

5. Master i Shkencave ne Gazetari dhe Komunikim, drejtimi:

Marredhenie publike”" Gazetari europiane dhe nderkombetare”" Komunikimi nderkulturor”" Marketing mediatik”" Drejtimi dhe menaxhimi i mediave”

6. Master i Shkencave ne Arkeologji dhe Trashegimi Kulturore

Arkeologji”," Trashegimi kulturore”

Master Profesional Ne Fakultetin e Historise dhe te Filologjise zhvillohet Master Profesional ne departamentet:

a) Departamenti i Gjuhesise

1. Master Profesional ne" Mesuesi” 2. Master Profesional ne" Redaktori”

b) Departamenti i Letersise

1. Master Profesional ne" Mesuesi”

c) Departamenti i Historise

1. Master Profesional ne" Mesuesi” 2. Master Profesional ne" Arkivistike”

d) Departamenti i Gjeografise 1. Master Profesional ne" Mesuesi”

e) Departamenti i Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore 1. Guide Turistike

Kjo diplome zgjat 1 vit akademik.

Titulli i Diplomes eshte:

Master Profesional ne Gjuhesi, drejtimi:" Mesuesi”" Redaktori” Master Profesional ne Letersi, drejtimi:" Mesuesi” Master Profesional ne Histori, drejtimi:" Mesuesi”" Arkivistike” Master Profesional ne Gjeografi, drejtimi:" Mesuesi”

                                     

3. Shiko edhe

 • Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 • Universiteti i Tiranes
 • Fakulteti i Shkencave Sociale
 • Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • Fakulteti i Ekonomise
 • Fakulteti i Drejtesise
                                     
 • Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës është një nga gjashtë fakultetet e Universitetit të Tiranës Duke qënë një nga Fakultetet e Drejtësisë
 • Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës e ka selinë e vet me zyra dhe auditorë në Rrugën e Elbasanit dhe ndan të njëjtën ndërtesë me Fakultetin
 • janar të viti 2012 të Fakultetit të Mjekësisë dhe Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike ish Fakulteti i Infermierisë Në Universitetin e Tiranës studiojnë
 • emërohet Dekan i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës ndërsa vitet e fundit ishte pedagog i jashtëm i këtij fakulteti U nda nga
 • vitin 1969, u diplomua nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pranë Universitetit të Tiranës si Mësues i Gjuhës dhe i Letërsisë Në vitet e mëvonëshme
 • 1. Fakulteti i Shkencave të Natyrës me këto degë : matematikë - fizikë biologji - kimi 2. Fakulteti i Historisë e Filologjisë me këto degë : gjuha dhe letërsia
 • historike. Për 30 vjet ai ka qenë ligjërues i Universitetit të Tiranës Fakulteti i Historisë - Filologji dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore Universiteti Aleksandër

Users also searched:

...

Listat e fituesve Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i.

Faqja zyrtare e Fakultetit të Ekonomisë, UT. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, për. Fakulteti i Gjuheve te Huaja. Ish kryetari dhe organizatori i grevës, së artistëve të operës 19 vite më parë Ilir Pedagogu i Shkencave të Komunikimit në Fakultetin e Histori Filologjisë, Ervin Goci, sot Universiteti i Arteve dhe Teatri Kombëtar i Komedisë 2011 sot Kulture të Aksit Kryesor dhe Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës. Ndrenika: Më merr frika, se mos më ndërpresin pensionin! Shekulli. Vdes pas një sëmundje të rëndë, gazetari i njohur, profesori universitet të mesmen në Dardanë, fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në po ashtu në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. sepse sulmet ndaj mendimit të lirë janë sulme ndaj vetë historisë njerëzore. Vendim nr. 41, datë 29.04.2020, R. G. kundër UT së dhe. UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë. Fakulteti i Shkencave Sociale. Fakulteti i Shkencave të Natyrës.


...