Back

ⓘ Morfologjia (gjuhësi)
                                               

Stemi i fjalës

Ne gjuhesi, nje stem eshte nje pjese e nje fjale te perdorur me kuptime paksa te ndryshme dhe qe varet nga morfologjia e gjuhes ne fjale. Ne gjuhesine Athabaskan, per shembull, nje stem foljeje eshte nje rrenje qe nuk mund te shfaqet me vete, dhe qe mbart tonin e fjales. Foljet Athabaskan zakonisht kane dy steme ne kete analize, secila paraprihet nga parashtesat. Zbulimi dhe analizimi i njohjes midis stemeve dhe rrenjeve brenda dhe neper gjuhe ka lejuar filologjine dhe gjuhesine krahasuese te percaktoje historine e gjuheve dhe familjeve gjuhesore.

                                               

Shaban Demiraj

Shaban Demiraj ka qene gjuhetar, albanolog dhe akademik i njohur shqiptar. Ka qene kryetar i Akademise se Shkencave te Shqiperise gjate viteve 1993 - 1997.

                                               

Luan Topçiu

Prof. Dr. Luan R. Topçiu eshte kritik dhe studiues letrar, kritik arti, profesor universitar, perkthyes, diplomat. U lind me 22 shkurt 1962 ne Pogradec. Kreu Liceun Artistik" Jordan Misja”, skulpture, Tirane 1980 Fakulteti Filologjise, dega Gjuhe-Letersi A. Xhuvani1987 Kurs pasuniversitar, Univ. i Tiranes, gjuhesi shqipe-stilistike master 1990 Kurs pasuniversitar Universiteti i Bukureshtit, Teori letersie dhe Letersi e Krahasuar. 1996;Studime doktorature, Letersi e krahasuar, Titulli i tezes" Ndjenja e mallit ne letersine e levruar dhe popullore shqiptare dhe rumune” 1996-2000Mbrojtja e te ...

                                               

Gjuha e përzier

Nje gjuhe e perzier ka nje gjuhe qe lind nepermjet fuzionit ose zakonisht dy gjuhe burimore, zakonisht ne situata ose te plote dygjuhesise, ne menyre qe ajo nuk eshte e mundur te klasifikoje Resul aksin e gjuhes ting qe i perkasin njeres prej familjeve gjuhesore qe ishin burimet e saj. Edhe pse koncepti eshte hasur shpesh ne gjuhesi historike nga fillim te shekullit 20, vertetuar rastet e perzierje gjuhes, ne krahasim me kod-switching, substrate, apo huamarrjes leksikor, jane mjaft te rralla. Per me teper, nje gjuhe e perzier May shenon shfaqjen e nje grupi te ri etnik apo kulturor. Terma ...

                                               

Gjuha shqipe

Gjuha shqipe eshte gjuhe dhe dege e veçante e familjes indo-evropiane te folur nga me shume se 6 milione njerez, kryesisht ne Shqiperi, Kosove dhe Maqedonine e Veriut, por edhe ne zona te tjera te Evropes Jugore ku ka nje popullsi shqiptare, duke perfshire Malin e Zi dhe Luginen e Presheves. Eshte gjuha zyrtare e Shqiperise dhe Kosoves. Komunitetet shekullore qe flasin dialektet shqiptare mund te gjenden te shperndara ne Kroaci Arbereshet ne Zare, Greqi Arbereshet ne Greqi, Çameri dhe disa komunitete ne rajonet e Maqedonise Perendimore dhe Trakes Perendimore, Itali Arbereshet ne Italine Ju ...

                                     

ⓘ Morfologjia (gjuhësi)

Ne gjuhesi, morfologjia eshte studimi i fjaleve, se si jane formuar, dhe marredheniet e tyre me fjale te tjera ne te njejten gjuhe. Analizon strukturen e fjaleve dhe pjeseve te fjaleve, si stemin, rrenjet e fjaleve, parashtesat dhe prapashtesat. Morfologjia gjithashtu merret me pjeset te folurit, intonacionin dhe theksin, dhe menyrat se si konteksti mund te ndryshoje shqiptimin dhe kuptimin e nje fjale. Morfologjia ndryshon nga tipologjia morfologjike, qe eshte klasifikimi i gjuheve bazuar ne perdorimin e tyre te fjaleve, dhe leksikologjia, qe eshte studimi i fjaleve dhe menyra se si ato perbejne fjalorin e nje gjuhe.

Ndersa fjalet, se bashku me klitiken, ne pergjithesi pranohen si njesi me te vogla te sintakses, ne shumicen e gjuheve, nese jo te gjitha, shume fjale mund te lidhen me fjale te tjera me rregulla qe pershkruajne kolektivisht gramatiken per ate gjuhe. Per shembull, anglishtfolesit pranojne se fjalet qeni dhe qente ang. dog & dogs jane te lidhura ngushte, te diferencuara vetem nga morfema e shumesit "-s", vetem e lidhur per frazat emer. Folesit e anglishtes, nje gjuhe fuzionale, i njohin keto marredhenie nga njohurite e tyre te lindura te rregullave te formimit te fjaleve ne anglisht. Ata konstatojne intuitivisht se dog eshte ndaj dogs, ndersa cat eshte per cats ; dhe, ne menyre te ngjashme, dog eshte per te dog catcher si dish eshte per dishwasher. Ne te kundert, kinezishtja klasike ka shume pak morfologji, duke perdorur pothuajse ekskluzivisht morfema te palidhura morfema "te lira" dhe ne varesi te rendit te fjaleve per te percaktuar kuptimin. Keto kuptohen si gramatika qe paraqesin morfologjine e gjuhes. Rregullat e kuptuara nga nje foles pasqyrojne modele ose rregullsi specifike ne menyren e formimit te fjaleve nga njesi me te vogla ne gjuhen qe ata perdorin, dhe se si ato njesi me te vogla nderveprojne ne te folur. Ne kete menyre, morfologjia eshte dega e gjuhesise qe studion modelet e formimit te fjaleve brenda dhe neper gjuhe dhe perpiqet te formuloje rregulla qe modelojne njohurite e folesve te atyre gjuheve.

Modifikimet fonologjike dhe ortografike midis nje fjale baze dhe origjines se saj mund te jene te pjesshme ne aftesite e shkrim-leximit. Studimet kane treguar qe prania e modifikimit ne fonologji dhe ortografi i ben fjalet me te nderlikuara morfologjikisht, me te veshtira per t’u kuptuar dhe se mungesa e modifikimit midis nje fjale baze dhe origjines se saj i ben fjalet morfologjikisht komplekse me te lehta per t’u kuptuar. Fjalet komplekse morfologjike jane me te lehta per tu kuptuar kur ato perfshijne nje fjale baze.

Gjuhet polysintetike, te tilla si Chukchi, kane fjale te perbera nga shume morfema. Fjala Chukchi "təmeyŋəlevtpəγtərkən", per shembull, qe do te thote "Une kam nje dhimbje koke te ashper", eshte i perbere nga tete morfema t-ə-meyn-ə-levt-pəγt-ə-rkən. Morfologjia e gjuheve te tilla lejon qe secila bashketingellore dhe zanore te kuptohen si morfema, ndersa gramatika e gjuhes tregon perdorimin dhe kuptimin e seciles morfeme.

Disiplina qe merret posaçerisht me ndryshimet e tingullit qe ndodhin brenda morfemave eshte morfofonologjia.

                                     

1. Historia

Historia e analizes morfologjike daton nga gjuhetari i lashte indian Pānini, i cili formuloi 3.959 rregulla te morfologjise sanskrite ne tekstin Astādhyāyī duke perdorur nje gramatike kushtetuese. Tradita gramatikore greko-romake merrej edhe me analiza morfologjike. Studime ne morfologjine arabe, te kryera nga Marāh al-arwāh dhe Ahmad b. alī Masūd, daton te pakten 1200 CE me pare.

Termi gjuhesor "morfologji" u krijua nga August Schleicher me 1859.

                                     

2.1. Konceptet themelore Leksemat dhe format e fjaleve

Shprehja "fjale" nuk ka kuptim te percaktuar mire. Ne vend te kesaj, dy terma te lidhura perdoren ne morfologji: lekseme dhe fjale-forme. Ne pergjithesi, nje lekseme eshte nje grup fjaleformash qe shpesh perfaqesohen me formen e citimit. Per shembull, leksema eat permban fjale-format eat, eats, eaten dhe ate. Eat dhe eats konsiderohen keshtu forma te ndryshme fjalish qe i perkasin se njejtes lekseme eat. Eat dhe Eater, nga ana tjeter, jane leksema te ndryshme, pasi ato i referohen dy koncepteve te ndryshme.

                                     

2.2. Konceptet themelore Fjala prozodike kundrejt fjales morfologjike

Ketu jane shembuj nga gjuhe te tjera te deshtimit te nje fjale fonologjike te vetme qe te perkoje me nje forme te vetme morfologjike te fjales. Ne latinisht, nje menyre per te shprehur konceptin NOUN-PHRASE 1 dhe NOUN-PHRASE 2 si ne "apples and oranges" eshte te prapashtesa -que ne frazen e dyte emerore: "apples oranges-and", ashtu siç ishin. Nje nivel ekstrem i kesaj çudie teorike te paraqitur nga disa fjale fonologjike sigurohet nga gjuha Kwakwala. Ne Kwakwala, si ne shume gjuhe te tjera, qe do te thote marredhenie midis emrave, duke perfshire posedimin dhe "çeshtjen semantike", jane formuluar nga lidhjet ne vend te "fjaleve" te pavarura. Fraza angleze me tre fjale, "with his club", ku with identifikon frazen e saj te varur emerore si nje instrument dhe his tregon nje lidhje zoterimi, do te perbehej nga dy fjale ose edhe vetem nje fjale ne shume gjuhe. Per dallim nga shumica e gjuheve, lidhjet semantike te Kwakwala fonologjikisht i bashkengjiten jo leksemes qe ato i perkasin semantikisht, por leksemes se mesiperme. Shikoni shembullin e meposhtem ne Kwakwala, fjalite fillojne me ate qe korrespondon me nje folje anglisht:

kwixʔid-i-da bəgwanəma i -χ-a qasa-s-is i talwagwayu

Morfeme per morfeme perkthehet:

kwixʔid-i-da = clubbed-PIVOT -DETERMINER bəgwanəma-χ-a = njeri-kallezore-percaktues qasa-s-is = otter- INSTRUMENTAL-3SG-POSSESSIVE talwagwayu = klub "burri e mbylli hidherimin me klubin e tij".


                                     

2.3. Konceptet themelore Inflacioni perkundrejt formimit te fjaleve

Duke pasur parasysh nocionin e nje lekseme, eshte e mundur te dallohen dy lloje rregullash morfologjike. Disa rregulla morfologjike kane te bejne me forma te ndryshme te se njejtes lekseme; ndersa rregullat e tjera kane te bejne me leksema te ndryshme. Rregullat e llojit te pare jane rregulla inflacioniste, ndersa ato te llojit te dyte jane rregulla te formimit te fjaleve. Gjenerimi i dogs shumes ne anglisht nga dog eshte nje rregull inflacionist, ndersa frazat e perbera dhe fjalet si dog catcher ose dishwasher jane shembuj te formimit te fjaleve. Joformalisht, rregullat e formimit te fjaleve formojne fjale "te reja" me sakte, leksemat e reja, ndersa rregullat e inflacionit japin forma variante te fjales "te njejta" lekseme.

Dallimi midis infleksionit dhe formimit te fjaleve nuk eshte aspak i qarte. Ka shume shembuj ku gjuhetaret nuk arrijne te bien dakord nese nje rregull i caktuar eshte zhytje apo formim i fjaleve. Seksioni tjeter do te perpiqet te sqaroje kete dallim.

Formimi i fjales eshte nje proces ku nderthuren dy fjale te plota, ndersa me fryrje mund te kombinosh nje prapashtese me disa folje per te ndryshuar formen e saj ne teme te fjalise. Per shembull: ne te pacaktuarin e tanishem, ne perdorim shkoj me temen I / we / ju / ata dhe emrat shumes, ndersa per personat e trete peremrat njejes ai / ajo / ajo dhe emrat njejes i perdorim shkon. Pra, ky -es eshte nje shenues inflectional dhe perdoret per tu perputhur me subjektin e tij. Nje ndryshim i metejshem eshte se ne formimin e fjales, fjala rezultuese mund te ndryshoje nga kategoria gramatikore e fjales se saj burimore ndersa ne procesin e hyrjes fjala nuk ndryshon kurre kategorine e saj gramatikore.

                                     

2.4. Konceptet themelore Llojet e formimit te fjaleve

Ekziston nje dallim i metejshem midis dy llojeve kryesore te formimit te fjaleve morfologjike: prejardhja dhe kompozimi perberja. Perberja eshte nje proces i formimit te fjaleve qe perfshin nderthurjen e formave te plota te fjaleve ne nje forme te vetme te perbere. Prandaj, dog catcher eshte nje fjale e perbere, pasi edhe dog edhe catcher jane forma te plota fjalesh ne vete, por trajtohen me pas si pjese te nje forme. Prejardhja perfshin vendosjen e formave te kufizuara d.m.th. jo te pavarura ne leksemat ekzistuese, me ane te cilave shtimi i lidhjes rrjedh nje lekseme te re. Fjala e pavarur, per shembull, rrjedh nga fjala e varur duke perdorur parashtesen pa-, ndersa vete fjala e varur rrjedh nga folja var. Ekziston edhe formimi i fjaleve ne proceset e prerjes ne te cilat hiqet nje pjese e nje fjale per te krijuar nje te re, perzierje ne te cilen dy pjese te fjaleve te ndryshme nderthuren ne nje, akronime ne te cilat çdo shkronje e fjales se re perfaqeson nje specifik fjale ne perfaqesim d.m.th. NATO per North Atlantic Treaty Organization, huazim ne te cilin fjalet nga njera gjuhe merren dhe perdoren ne nje tjeter, dhe ne fund bashkohen, ne te cilen krijohet nje fjale re per te perfaqesuar nje objekt ose koncept te ri.

                                     

2.5. Konceptet themelore Paradigmat dhe morfosinaksa

Nje paradigme gjuhesore eshte teresia e formave te fjaleve qe lidhen me nje lekseme te caktuar. Shembujt e njohur te paradigmave jane lidhjet e foljeve dhe deklarimet e emrave. Gjithashtu, rregullimi i formave te fjaleve te nje lekseme ne tabela, duke i klasifikuar ato sipas kategorive te perbashketa inflacioniste siç jane tensioni, aspekti, format e pashtjellueshme, numri, gjinia apo rasa, organizon te tilla. Per shembull, peremrat vetore ne anglisht mund te organizohen ne tabela, duke perdorur kategorite e vetes ; numri njejes kundrejt shumesit; gjinia ; dhe rasti.

Kategorite infleksionale te perdorura per te grupuar format e fjaleve ne paradigma nuk mund te zgjidhen ne menyre arbitrare; ato duhet te jene kategori qe jane te rendesishme per percaktimin e rregullave sintaksore te gjuhes. Veta dhe numri jane kategori qe mund te perdoren per te percaktuar paradigmat ne anglisht, sepse anglishtja ka rregulla te marreveshjes gramatikore qe kerkojne qe folja ne nje fjali te paraqitet ne nje forme infleksionale qe perputhet me veten dhe numrin e lendes. Prandaj, rregullat sintaksore te anglishtes kujdesen per ndryshimin midis dog dhe dogs, sepse zgjedhja midis ketyre dy formave percakton se cila forme e foljes perdoret. Sidoqofte, asnje rregull sintaksor per ndryshimin midis dog dhe dog catcher, ose i varur dhe i pavarur. Dy te paret jane emra dhe dy te dytet jane mbiemra.

Nje ndryshim i rendesishem midis fryrjes dhe formimit te fjaleve eshte se format e fjaleve te infektuara te leksemave jane te organizuara ne paradigma qe percaktohen nga kerkesat e rregullave sintaksore, dhe nuk ka rregulla perkatese sintaksore per formimin e fjaleve. Marredhenia midis sintakses dhe morfologjise quhet "morfosinteze" dhe ka te beje me infleksionin dhe paradigmat, jo me formimin e fjaleve ose bashkimin.                                     

2.6. Konceptet themelore Alomorfet

Me siper, rregullat morfologjike pershkruhen si analogji midis formave te fjaleve: dog eshte ndaj dogs pasi cat eshte te cats dhe siç eshte dish ndaj dishes. Ne kete rast, analogjia vlen si per formen e fjaleve, ashtu edhe per kuptimin e tyre: ne secilen pale, fjala e pare do te thote "nje nga X", ndersa e dyta "dy ose me shume nga X", dhe ndryshimi eshte gjithmone forma shumes -s ose -es te lidhura me fjalen e dyte, duke sinjalizuar dallimin kryesor midis numrit njejes dhe shumes.

Nje nga burimet me te medha te kompleksitetit ne morfologji eshte se kjo korrespodence nje-ne-nje midis kuptimit dhe formes nuk vlen per çdo rast ne gjuhe. Ne anglisht, ekzistojne çifte te formave te fjaleve si ox/oxen, goose/geese dhe sheep/sheep, ku ndryshimi midis njejesit dhe shumesit sinjalizohet ne ate menyre qe largohet nga modeli i rregullt, ose nuk eshte sinjalizuar fare. Edhe rastet e vleresuara si te rregullta, siç jane -s, nuk jane aq te thjeshta; -s ne dogs nuk eshte e shqiptuar ne te njejten menyre si -s ne cats ; dhe, ne shumesa te tille si dishes, nje zanore shtohet para -s. Keto raste, kur i njejti dallim realizohet nga format alternative te nje "fjale", perbejne alomorfet.

Rregullat fonologjike kufizojne se cilet tinguj mund te shfaqen prane njeri-tjetrit ne nje gjuhe, dhe rregullat morfologjike, kur zbatohen, shpesh shkelin rregullat fonologjike, duke rezultuar ne sekuenca te shendosha qe jane te ndaluara ne gjuhen ne fjale. Per shembull, per te formuar shumesin e gjelle thjesht duke bashkengjitur nje -S deri ne fund te fjales do te rezultoje ne forme * rezulton. Rregulla te ngjashme zbatohen per shqiptimin e -s ne qen dhe mace: kjo varet nga cilesia e shprehur vs e padenje e fonemes se fundit paraprake.

                                     

2.7. Konceptet themelore Morfologjia leksikore

Morfologjia leksikore eshte dega e morfologjise qe merret me leksikun, i cili, i konceptuar morfologjikisht, eshte mbledhja e leksemave ne nje gjuhe. Si e tille, ajo ka te beje kryesisht me formimin e fjaleve: prejardhjen dhe perberjen.

                                     

3. Aplikimi

Analiza e morfologjise perdoret ne fusha te ndryshme. Per shembull, duke perdorur veçori morfologjike eshte e mundur te vleresohet cilesia te dhenave ne Wikipedia ne anglisht, polonisht, rusisht dhe versione te tjera te gjuhes.

                                     
  • fjali. Tradicionalisht gramatika ndahet në Morfologji dhe Sintaksë. Morfologjia merret me studimin e rregullave, sipas të cilave fjalët pësojnë ndryshime
  • Në gjuhësi një stem është një pjesë e një fjale të përdorur me kuptime paksa të ndryshme dhe që varet nga morfologjia e gjuhës në fjalë. Në gjuhësinë
  • fokus të madh në strukturën sistematike të tingujve që vëzhgohen. Morfologjia në gjuhësi zakonisht shikon strukturën e fjalëve brenda një gjuhe për të zhvilluar
  • vendosi veten pjesërisht si një përgjigje ndaj ngushtimit të përqendrimit në gjuhësi me ardhjen në fund të viteve 1950 të gjuhësisë së përgjithshme, dhe gjithmonë
  • të gjuhës shqipe 1972 Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe 1975 Morfologjia historike e gjuhës shqipe I 1973 II 1976 ribotuar në Prishtinë
  • qartë i Saussure, megjithatë, ka pasur si mbrojtës ashtu edhe kritikë. Në gjuhësi një analizë sinkronike është ajo që shikon fenomenet gjuhësore vetëm në
  • Gjuhë - Letërsi A. Xhuvani 1987 Kurs pasuniversitar, Univ. i Tiranës, gjuhësi shqipe - stilistikë master 1990 Kurs pasuniversitar Universiteti i Bukureshtit
  • periudhë të gjatë kohore, veçanërisht në fushën e semantikës formale. Në gjuhësi është studimi i interpretimit të shenjave ose simboleve të përdorura në
  • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike

Users also searched:

...

Mina Gero: Gjuha e poetit Dritëro Agolli në letërsinë artistike, burim i.

C nuanca kuptimore. D aftësia për të krijuar fjalë e njësi frazeologjike. Pyetja 111​. Me studimin e stileve funksionale merret: A morfologjia. B stilistika gjuhësore. PËRJETËSIA E GJUHËS SHQIPE QË NGA FILLIMI Sa e vjetër. Vepra e tij kryesore mbetet Morfologjia historike e gjuhës shqipe vepra e Duro, Studime gjuhësore terminologji, gjuhësi kompjuterike, kritikë bibliografi,. Akademik Shaban DEMIRAJ Akademia e Shkencave. Возможно, вы имели в виду:.


...