Back

ⓘ Terminologjia
                                               

Gjuha

Gjuha standarde Gjuha boterore Dialekti Gjuha e marinareve Shenjat Gjuha letrare Gramatika Gjuha artificiale Lista e gjuheve Gjuha amtare Gjuha e komunikacionit Gjuha sms - format e saj sms. Gjuha sekrete Grupet e gjuheve Gjuha teknike Gjuha - statistika Gjuha artistike Gjuha zyrtare Gjuha popullore Gjuhe programimi Terminologjia Gjuha e larte Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Gjuha. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur.

                                               

Defter

Defter ishte nje regjistrim kadastral te taksave te kryera nga Perandoria Osmane. Ne deftere jane mbledhur informacion ne lidhje me fshatrat, vendbanimet, kokat e familja, dhe etnive. terminologjia e perdorur ne shqip eshte regjistrat osmane

                                               

Qiellgërvishtës

Nje qiellgervishtes eshte nje ndertese e gjate, e banueshme, me shume kate qe zakonisht perfshin edhe zyra dhe dyqane. Nuk ka ndonje lartesi minimale qe duhet te kete nje ndertese qe te quhet qiellgervishtes. Fjala qiellgervishtes eshte nje neologjizem i perkthyer fjale per fjale nga fjala angleze "skyscraper". Origjina e fjales eshte nga terminologjia detare pasi perdorej fillimisht per anijet e larta me vela. Perkthyer nga artikujt e njejte ne gjuhen angleze dhe franceze. Ju lutem bashkojeni faqen Gradacelat me kete dhe te ngeli kjo si faqe zyrtare per kete artilkull.

                                               

Shkolla e mesme

Shkolla e mesme eshte nje institucion edukativo arsimor i cili ofron arsim te mesem. Me kete emer quhet edhe vet objekti ku ndodh ky proces. Disa shkolla te mesme mund te sigurojne edhe arsimin e mesem te ulet dhe arsimi i mesem, por keto mund te jepen edhe ne shkolla te veçanta, siq eshte p.sh. ne shkollen e mesme amerikane sistemi i ashtuquajtur shkolle e mesme e larte - high school system. Shkollat e mesme zakonisht vijojne pas shkollave fillore dhe te dergojne ne arsimin e larte ose profesional. Frekuentimi eshte i detyrueshem ne shumicen e vendeve per nxenes te moshave ndermjet 11 dhe ...

                                               

Fruti

Ne botanike, fruti eshte nje vezore e pjekur bashke me farat apo lulet e saj. Ne gatim, kur flitet per frutat si ushqim, termi kryesisht i referohet vetem atyre bimeve frutore qe jane te embla dhe mishtore si per shembull kumbulla, molla apo portokalli. Sidoqofte edhe zarzavate te tjera si bajamet apo gruri klasifikohen si fruta te bimeve nga te cilat jane rritur. Pra ne sferen e kuzhines, domatet, speci jeshil apo patatet nuk konsiderohen fruta. Keto ama ne syrin e nje botanisti jane fruta por ne i klasifikojme si zarzavate. Disa ereza jane fruta. Shume rralle, ka bime qe jane fruta ne ko ...

                                               

Fahrudin Ebibi

Dr. Fahrudin Ebibi - Dekan i Fakultetit te Shkencave Islame te Maqedonise Doc. Fahrudin Ebibi u lind me 10.05.1963, ne fshatin Nikushtak. Shkollen Fillore e kreu ne vendlindje. Pas mbarimit te shkolles fillore u regjistrua ne Medresene" Alauddin”, ne Prishtine, ne vitin shkollor 1979/80, kurse e mbaroi me 1983/84. Pas medresese ai u regjistrua ne Univerzitetin AL-Az’har”, ne Kajro – Egjipt, ne Fakultetin e Usuluddin-it, ne degen e hadithit, ne vitet 1987-1992. Pas diplomimit u kthye ne vendlindje dhe u punesua ne fshatin Nikushtak vaiz, mual-lim dhe hatib ne Xhamine e Bardhe. Ne shtator te ...

                                               

Intelekti

Intelekti eshte nje term i perdorur ne studimet e mendjes njerezore dhe i referohet aftesise se mendjes per te korrigjuar perfundime ne lidhje me ate qe eshte e vertete ose e rreme, dhe se si te zgjidhen problemet. Pra intelekti eshte aftesi mendore per te arsyetuar e per te gjykuar, forca e arsyes a e gjykimit; shkalla qe ka arritur njeriu ne zhvillimin mendor. Historikisht termi vjen nga terminologjia filozofike grek nous, i cili u perkthye ne latinisht si intellectus dhe ne frengjisht dhe pastaj anglisht si intelligence. Intelekti konsiderohet ne fakt si nje dege e inteligjences. Diskut ...

                                               

Gjuha amtare

Gjuha amtare ose Gjuha e nenes e njohur edhe si gjuhe arteriale eshte nje gjuhe te cilen nje person e meson qe nga lindja ose brenda periudhes kritike. Ne disa vende, termi gjuha amtare ose gjuhe amtare i referohet gjuhes se nje grupi etnik ne vend te gjuhes se pare. Femijet e rritur qe flasin me shume se nje gjuhe mund te kene me shume se nje gjuhe amtare, dhe te jene dygjuhesh ose shumegjuhesh. Ne te kundert, nje gjuhe e dyte eshte çdo gjuhe qe flet ndryshe nga gjuha e pare e dikujt. Sipas Ivan Illich, termi "gjuha amtare" per here te pare u perdor nga murgjit katolike per te percaktuar ...

                                               

Tigri Maltez

Tigri Maltez, ose tigri blu, eshte nje morfe e raportuar por e paprovuar e nje tigri, i raportuar kryesisht ne Provincen Fujian te Kines. Thuhet te kete lesh te kalter me vija te erreta. Shumica e tigrave Malteze jane raportuar se kane qene te popullates se Kines Jugore. Tigri i Kines Jugore sot eshte i rrezikuar ne menyre kritike, per shkak te perdorimit te tyre ilegal dhe te vazhdueshem ne mjekesine tradicionale kineze dhe "aleli blu" mund te jete teresisht i zhdukur. Tigrat blu gjithashtu jane raportuar ne Kore. Termi "Maltez" vjen nga terminologjia e maces shtepiake per lesh blu, dhe i ...

                                               

Teologjia natyrore

Teologjia natyrore eshte nje lloj teologjie qe siguron argumente per ekzistencen e Zotit bazuar ne arsyen dhe pervojen e zakonshme te natyres. Me tutje, teologjia natyrore supozon se mund te filloje nga nje pozicion parazgjedhor i nje feje te caktuar duke argumentuar te verteten te pakten disa propozimeve fetare. Kjo e dallon ate nga teologjia tradicionale e cila bazohet ne shkrimet e shenjta dhe / ose pervojat fetare, e gjithashtu nga teologjia transcendentale, e cila bazohet ne nje arsyetim a priori. Keshtu ajo eshte nje lloj filozofie, me qellim shpjegimin e natyres se perendive ose te ...

                                               

Tarot

Tarot eshte nje pako me letra, te perdorura nga mesi i shekullit te 15-te ne pjese te ndryshme te Evropes per te luajtur lojera te tilla si tarocchini italiane, taroti francez dhe Königrufen austriak, nga te cilat shume akoma luhen edhe sot. Ne fund te shekullit te 18-te, disa pako tarot filluan te perdoren si nje prirje per parashikim te se ardhmes permes leximit te letrave tarot dhe fall me letra qe çojne ne pako me porosi te zhvilluara per qellime te tilla okulte. Si letrat e zakonshme te lojerave, tarot ka kater lloje qe ndryshojne sipas rajonit: lloje franceze ne Evropen Veriore, lloj ...

                                               

Arsimi i mesëm

Arsimi i mesem perfshin dy faza ne shkallen e Klasifikimit Standard Nderkombetar te Arsimit - ISCED. Niveli 2 ose arsimi i mesem i ulet konsiderohet faza e dyte dhe perfundimtare e arsimit baze, dhe niveli 3 ose arsimi i mesem i larte eshte faza para arsimit terciar. Arsimi i mesem zakonisht zhvillohet pas 5 ose 6 viteve te arsimit fillor dhe pasohet nga arsimi i larte, arsimi profesional ose punesimi. Ashtu sikurse arsimi fillor, ne shumicen e vendeve, edhe arsimi i mesem eshte i detyrueshem, te pakten deri ne moshen 16 vjeçare. Femijet zakonisht hyjne ne fazen e arsimit te mesem te ulet ...

                                     

ⓘ Terminologjia

Terminologjia paraqet teresine e termave te nje fushe te shkences, te teknikes, te artit, te jetes shoqerore etj.; teresia e termave te nje gjuhe. Vete fjala terminologji eshte nje fjale e pergjithshme per grupin e fjaleve ose kuptimeve te specializuara qe lidhen me nje fushe te veçante, dhe gjithashtu studimin e termave te tille dhe perdorimin e tyre, e njohur kjo si shkence e terminologjise. Termat jane fjale dhe fjale te perbera ose shprehje shume-fjaleshe qe ne kontekste specifike u jepen kuptime specifike - e ku keto mund te devijojne nga kuptimet qe te njejtat fjale kane ne kontekste te tjera dhe ne gjuhen e perditshme. Terminologjia pra, eshte nje disipline qe studion, nder te tjera, zhvillimin e termave te tille dhe marredheniet e tyre brenda nje lemi te specializuar. Terminologjia ndryshon nga leksikografia, pasi perfshin studimin e koncepteve, sistemeve konceptuale dhe etiketat e tyre, ndersa leksikografia studion fjalet dhe kuptimet e tyre.

Terminologjia eshte nje disipline qe studion ne menyre sistematike "etiketimin ose percaktimin e koncepteve" te veçanta per nje ose me shume fusha lendore ose fusha te veprimtarise njerezore. Kete ajo e ben permes hulumtimit dhe analizes se termave ne kontekst me qellim te dokumentimit dhe promovimit te perdorimit te vazhdueshem. Terminologjia mund te kufizohet ne nje ose me shume gjuhe per shembull, "terminologji shumegjuheshe" dhe "terminologji dygjuheshe", ose mund te kete nje fokus nderdisiplinar ne perdorimin e termave ne fusha te ndryshme.

Nje terminolog synon te grihe organizimin kategorik duke permiresuar saktesine dhe permbajtjen e terminologjise se tij. Industrite teknike dhe institutet e standardizimit perpilojne fjaloret e tyre. Kjo siguron konsistencen e nevojshme ne fusha te ndryshme - lemenje dhe dege, levizje dhe specialitete - per te punuar me terminologjine thelbesore, per te ofruar me pas materiale per literaturen tradicionale dhe doktrinare te disiplines perkatese.

Terminologjia eshte gjithashtu thelbesore ne problemet e kalimit te kufijve, siç eshte perkthimi gjuhesor dhe epistemologjia sociale. Terminologjia ndihmon ne ndertimin e urave dhe shtrirjen e nje zone ne tjetren. Perkthyesit hulumtojne terminologjine e gjuheve qe perkthen. Terminologjia mesohet krahas perkthimit ne universitete dhe shkolla te perkthimit. Drejtorite e medha te perkthimit dhe zyrat e perkthimit zakonisht kane nje Seksion terminologjik.

                                     

1. Literatura

 • Wright, S.E.; Budin, G.: 1997: Handbook of Terminology Management, Volume 1, Basic Aspects of Terminology Management, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins 370 pp.
 • Wright, S.E.; Budin, G.: 2001: Handbooks of Terminology Management, Volume 2, Application-Oriented Terminology Management, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins.
 • Gaudin, F., 2003, Socioterminologie: une approche sociolinguistique de la terminologie, éd. De Boeck-Duculot, Belgium.
 • Kockaert, H.J.; Steurs, F.: 2014: Handbook of Terminology, Volume 1, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins.
 • Sonneveld, H, Loenning, K: 1994: Introducing terminology, in Terminology, p. 1-6
                                     
 • e jashtme dhe të brendshme të burimeve Vëzhgimi dhe eksperimentimi Terminologjia teknike Përgjithësimi dhe parashikimi Howell, Martha C. and Walter Prevenier
 • përfshinë kujdesin tërëditor, parashkollor, dhe ose çerdhe kindergarten Terminologjia ndryshon sipas vendit. Në disa vende evropiane termi kopshti i fëmijëve
 • sunet 2015 Medhhebi hanefij, themelimi, dijetarët, literatura dhe terminologjia e tij, 2018 Kontrata mbi shitblerjen, BFI - 2018 Kolosët e medhhebit
 • Jam promovuar në postin e komanduesit të kompanisë. Në ndryshim nga terminologjia që përdoret në Shqipëri, në ushtrinë Jugosllave të asaj kohe, pozitat
 • Interneti është sistemi i rrjeteve kompjuterike të ndërlidhur që përdor Suitën e Protokollit të Internetit TCP IP për të lidhur miliarda pajisje në të
 • Kosova, Austrian Cooperation, WUS Austria, Prishtinë, 21 prill 2005. Terminologjia e informatikës në gjuhën shqipe dhe standardizimi i saj në fjalorë
 • Kazakistani kazakisht: Қазақстан, Qazaqstan rusisht: Казахстан, Kazahstán zyrtarisht Republika e Kazakistanit, është vend në Azinë Qendrore dhe Evropë
 • Shia شيعة shī ah  ˈʃiːʕa vjen nga fjala ndjekës si dhe është fraza e shkurtuar e frazës historike shī atu Alī  شيعة علي  ˈʃiːʕatu ˈʕaliː që do
 • ndërkombëtar të një gjuhe të përbashkët dhe të pranueshme, në mënyrë që terminologjia doganore të jetë e lexueshme dhe e kuptueshme si për ekspertët edhe

Users also searched:

...

Terminologjia e marketingut në internet: Përkufizimet themelore.

Terminologjia kryesore e fjalorit të përdorur në industrinë e kredive hipotekare. Afati i nje kredie per shtëpi expand collapse. është koha gjatë së cilës një kredi​. Nr.1438.4 protdt.12.4.2011 Terminologjia dhe percaktimi i. Shkenca e Hadithit dhe terminologjia e saj Qazim Qazimi. Autorët: Qazimi, Qazim. Tipi i materialit: materialTypeLabel LibraBotuar: Tiranë Medreseja e. FARMAcEUtikA UFSH. Seit Mansaku: Terminologjia shkencore duhet njësuar në Shqipëri dhe Kosovë, larmia shkakton dhe moskuptime. Shkruar nga.AL 29 Janar 2016. Info Pedagogu Universiteti Aleksander Xhuvani. Fillojme nga nje gabim banal por shume te perhapur, te ngaterrosh Alta Moda ​ose Haute Couture me Pret a Porter. Eshte klasikja e pjeses me te madhe prej.


...